PRIVACY POLICY

The Skin Effect behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Mocht er een wijziging plaats vinden in onze privacyverklaring stellen wij de nieuwe en eerdere versie beschikbaar op onze website. Zo kun je zien welke wijzigingen er zijn aangebracht.

Deze privacyverklaring geldt als je contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben kun je contact met ons opnemen via info@theskineffect.nl.

The Skin Effect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. The Skin Effect houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens die je invoert bij het maken van een afspraak worden door ons bewaard voor het uitvoeren van de dienst en de financiële administratie.

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.theskineffect.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten en/of foutieve prijzen op onze website www.theskineffect.nl. Een voorbehoud ten aanzien van kennelijke (=duidelijke) typefouten.

Gebruik van informatie

The Skin Effect streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat The Skin Effect niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. The Skin Effect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen The Skin Effect en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

The Skin Effect garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met The Skin Effect te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. The Skin Effect heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. The Skin Effect aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van The Skin Effect zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat The Skin Effect daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

The Skin Effect verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Locatiegegevens

IP-adres

Internetbrowser en apparaat type

GEGEVENS VAN JOU OP ONZE WEBSITE

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theskineffect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM WE JOUW GEGEVENS GEBRUIKEN

The Skin Effect verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het beantwoorden van vragen, het registreren van (online) geboekte afspraken en voor onze financiële administratie.

Daarnaast analyseert The Skin Effect jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De gegevens die The Skin Effect hiermee verzameld worden niet aan jouw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) gekoppeld en zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Hoe lang we gegevens bewaren

The Skin Effect zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang je gebruik maakt van onze dienst, totdat je aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan en/of tot één jaar na het laatste elektronische contact, tenzij The Skin Effect op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

CONTACT OPNEMEN VIA TELEFOON OF MAIL

Als je contact met ons opneemt via telefoon of mail verzamelen wij informatie om gegevens om een afspraak in te kunnen plannen met een specialist. Indien we meer informatie van jou nodig hebben vragen wij uiteraard toestemming. Je bent niet verplicht om deze informatie met ons te delen, maar sommige informatie is nodig om een behandeling te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan medische gegevens.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen

Wij verzamelen jouw gegevens om zo een afspraak te kunnen inplannen.

Toestemming

Wij vragen altijd toestemming voordat we jouw gegevens opslaan.

Hoelang bewaren we jouw gegeven?

We bewaren jouw gegevens zolang wij dat nodig vinden.

CONTACTFORMULIEREN

Als je contact opneemt via ons contactformulier, worden alle gegevens opgeslagen die je hebt ingevuld, zoals voornaam, achternaam, straat, huisnummer, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en je bericht.

Waarom wij een contactformulier gebruiken

Wij gebruiken een contactformulier, zodat onze huidige/nieuwe cliënt met ons in contact kan komen. Zo kunnen wij onze service verlenen aan onze cliënten.

Toestemming

Het publiceren van een contactformulier gebeurt in de meeste gevallen uit eigen bewegen. Het ingestuurde contactformulier wordt door jou zelf naar ons gestuurd. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijderen wij de gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw contactformulier?

We bewaren jouw contactformulier zolang we nodig hebben om jouw contactaanvraag af te handelen. Indien jij onder behandeling treedt in onze salon dan bewaren wij deze gegevens tot 1 jaar na jouw laatste behandeling.

INSCHRIJVEN MAILINGLIST

Op onze website kan je je inschrijven voor onze mailinglist. We verzamelen jouw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen

Zodat we gepersonaliseerde e-mails naar je kunnen toesturen. Met betrekking tot huidverbetering.

Toestemming

Voordat je e-mails van ons kunt ontvangen. Dien je je in te schrijven via onze mailinglist. Hierbij dien je altijd toestemming te geven. Ook vragen wij altijd toestemming voor het verzenden van e-mails.

Hoelang bewaren we deze gegevens

Zolang jij je niet uitschrijft voor de mailinglist blijf jij deze ontvangen. Zolang wij jouw e-mailadres nodig hebben.

REACTIES PLAATSEN OP DE WEBSITE

Als je een reactie/review achter laat op de website, verzamelen we de gegevens in het reactieformulier, de browser useragent string (opsporen van spam) en het IP-adres van de bezoeker.

Waarom verzamelen wij reacties/reviews?

Het geeft jou de mogelijkheid om te communiceren op de gekregen behandeling/dienst. Wij verzamelen deze reacties/reviews, zodat nieuw of huidige cliënten jouw ervaring kunnen lezen.

Toestemming

Het schrijven van een reactie/review gebeurt in de meeste gevallen uit eigen bewegen. De geschreven reactie/review wordt door jou zelf, middels van publicatie openbaar gemaakt. Je staat altijd in het recht om jouw reactie/review te wijzigen en/of te verwijderen. Het schrijven en het publiceren van een reactie wordt door ons als expliciete toestemming beschouwd.

Hoe lang bewaren wij jouw reactie/review?

Wij bewaren jouw reactie/review zolang wij dat nodig vinden. De reactie/review kun je op elk gewenst moment verwijderen.

MEDIA UPLOADEN OP DE WEBSITE

Wanneer je een afbeelding uploadt naar de website kan het zijn dat dit EXIF-gegevens bevat. Je kunt een programma gebruiken om deze gegevens te verwijderen.

Waarom wij gegevens verzamelen

Het geeft jou/ons de mogelijkheid om te communiceren op de gekregen behandeling/dienst. Wij verzamelen deze media, zodat nieuw of huidige cliënten jouw ervaring kunnen lezen of dat wij jou een betere behandeling kunnen aanbieden.

Toestemming

Het uploaden van media gebeurt in de meeste gevallen uit eigen bewegen. De geüploade media wordt door jou zelf, middels van publicatie openbaar gemaakt. Je staat altijd in het recht om jouw media te wijzigen en/of te verwijderen. Het uploaden van media wordt door ons als expliciete toestemming beschouwd.

Hoe lang bewaren wij jouw media?

Wij bewaren jouw media zolang wij dat nodig vinden. De geüploade media kun je op elk gewenst moment verwijderen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

The Skin Effect verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Indien je niet aan uw betalingsplicht voldoet kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor het sturen van betalingsherinnering en/of aanmaningen. In uiterste gevallen kunnen jouw gegevens met een door ons ingehuurd incassobureau worden gedeeld.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

WEBSITES VAN DERDEN

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. The Skin Effect B.V. selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Skin Effect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Op onze website kan berichten van andere website bevatten. Dit kunnen afbeeldingen, video’s of berichten van sociale media zijn. Deze websites kunnen informatie over jou verzamelen. Ze kunnen de jouw interactie met de ingesloten inhoud monitoren, als je een account hebt op die website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoudt van een derde partij of hoe zij omgaan met het verwerken van hun informatie.

ANALYTICS

Ons Marketing bedrijf/ webhosting provider verzamelt anoniem analytics data. Deze gegevens gebruiken ze om te kijken hoeveel bezoekers er op de website komen, naar welke pagina ze gaan. Deze gegevens worden gebruikt voor een passende marketingstrategie.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

We bewaren deze gegevens zolang wij het nodig vinden.

BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

The Skin Effect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theskineffect.nl

BEWAARTERMIJN

We bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig is. We bewaren. De gegevens minimaal tot jij uitbehandeld bent. Hoelang we de gegevens bewaren is ook afhankelijk van de wettelijke termijn.

JOUW RECHTEN

Je kunt altijd inzage krijgen in jouw gegevens. Deze gegevens mag je altijd laten aanpassen of verwijderen. Wil je hier gebruik van maken neem dan contact op via info@theskineffect.nl

INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt je recht alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt jouw verzoek indienen door een email te sturen naar info@theskineffect.nl. The Skin Effect zal zo snel mogelijk, docht binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INFORMED CONSENT

Wij kunnen pas overgaan tot behandelen, wanner jij het Informed Consent hebt ondertekend. Dit is een behandelovereenkomst, waarbij wij jou op de hoogste brengen van de behandeling. Ook voeren wij via dit formulier een check uit om te controleren of jij alles hebt gecommuniceerd omtrent jouw gezondheid en/of jij de behandeling goed hebt overwogen. In deze behandelingsovereenkomst worden jouw gegevens verzamelt, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, betreffende behandeling en jouw handtekening. Zonder dit formulier ingevulde en ondertekende formulier behandelen wij jou niet.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen

The Skin Effect B.V. is volgens de wet verplicht een Informed Consent te laten ondertekenen. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst artikel 440 lid 1 is toestemming van de patiënt nodig om de behandeling te kunnen uitvoeren. The Skin Effect is volgens artikel 6 lid 1 van de ABG verplicht om jou toestemming te vragen, voordat we jouw persoonsgegevens kunnen opslaan. Dit staat ook in de behandelingsovereenkomst.

Toestemming

Voordat we jouw persoonsgegevens opslaan vragen we altijd schriftelijk/digitaal toestemming. Dit is wettelijk verlicht.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren de gegevens zolang jouw behandeling duurt.

CONSULT/HUIDADVIES

Tijdens een vrijblijvend huidconsult vragen mij meer informatie over je medische geschiedenis, jouw dieet, jouw medicijn gebruik en maken we een foto van de plek die jij behandeld wilt hebben.

Waarom verzamelen wij deze gegevens

Wij verzamelen deze gegevens, zodat wij jou het beste en meest effectieve behandeling kunnen voorleggen.

Toestemming

Pas nadat jij schriftelijk/digitaal toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, gaan wij over tot het intakegesprek.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren deze gegevens zo lang als jij onder behandeling bent bij ons. Mocht je niet onder behandeling gaan bij ons dan verwijderen wij gelijk alle gegevens.

AFSPRAAK INPLANNEN

Voor het inplannen van een afspraak maken wij gebruik van Sara Salonsoft. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden kun je terecht op de website van Sara Salonsoft www.sarasalonsoft.nl. Afspraken kunnen worden ingepland op www.theskineffect.nl, telefonisch of in de salon. Afspraken via Groupon of Social Deal kunnen alleen telefonisch. Een afspraak staat past vast als je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Het zelf verplaatsen (online) van een afspraak is niet mogelijk. Dit dient altijd in overleg te gaan met The Skin Effect.

CONTACTGEGEVENS

The Skin Effect

Visserstraat 4

1431 GJ Aalsmeer

info@theskineffect.nl